<aside> <img src="data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24' stroke='%23047857' fill='none' stroke-linecap='round' stroke-width='2' stroke-linejoin='round'%3e%3cpath stroke='none' d='M0 0h24v24H0z' fill='none'/%3e%3cpath d='M12 17l-2 2l2 2m-2 -2h9a2 2 0 0 0 1.75 -2.75l-.55 -1' /%3e%3cpath d='M12 17l-2 2l2 2m-2 -2h9a2 2 0 0 0 1.75 -2.75l-.55 -1' transform='rotate(120 12 13)' /%3e%3cpath d='M12 17l-2 2l2 2m-2 -2h9a2 2 0 0 0 1.75 -2.75l-.55 -1' transform='rotate(240 12 13)' /%3e%3c/svg%3e" alt="data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24' stroke='%23047857' fill='none' stroke-linecap='round' stroke-width='2' stroke-linejoin='round'%3e%3cpath stroke='none' d='M0 0h24v24H0z' fill='none'/%3e%3cpath d='M12 17l-2 2l2 2m-2 -2h9a2 2 0 0 0 1.75 -2.75l-.55 -1' /%3e%3cpath d='M12 17l-2 2l2 2m-2 -2h9a2 2 0 0 0 1.75 -2.75l-.55 -1' transform='rotate(120 12 13)' /%3e%3cpath d='M12 17l-2 2l2 2m-2 -2h9a2 2 0 0 0 1.75 -2.75l-.55 -1' transform='rotate(240 12 13)' /%3e%3c/svg%3e" width="40px" /> Ombruk av byggematerialer er en betydelig og viktig utfordring å løse for å redusere klimabelastningen fra byggenæringen. Men ombruk kan kutte klimautslipp nå!

</aside>

<aside> <img src="data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' fill='none' viewBox='0 0 24 24' stroke='%23047857'%3e%3cpath stroke-linecap='round' stroke-width='2' stroke-linejoin='round' d='M12 8v4m0 4h.01M21 12a9 9 0 11-18 0 9 9 0 0118 0z'/%3e%3c/svg%3e" alt="data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' fill='none' viewBox='0 0 24 24' stroke='%23047857'%3e%3cpath stroke-linecap='round' stroke-width='2' stroke-linejoin='round' d='M12 8v4m0 4h.01M21 12a9 9 0 11-18 0 9 9 0 0118 0z'/%3e%3c/svg%3e" width="40px" /> Hvis vi skal øke ombruksgraden vesentlig må den sirkulære verdikjeden for brukte byggematerialer blir like effektiv som den industrialiserte lineære verdikjeden for kjøp, bruk og avhending av nye byggematerialer. På veien dit er det mange utfordringer vi må løse, samtidig som vi ivaretar den økonomiske og sosiale bærekraften.

</aside>

<aside> <img src="data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' fill='%23047857' viewBox='0 0 512 512'%3e%3cpath d='M428.8 137.6h-86.177a115.52 115.52 0 0 0 2.176-22.4c0-47.914-35.072-83.2-92-83.2-45.314 0-57.002 48.537-75.707 78.784-7.735 12.413-16.994 23.317-25.851 33.253l-.131.146-.129.148C135.662 161.807 127.764 168 120.8 168h-2.679c-5.747-4.952-13.536-8-22.12-8H32c-17.673 0-32 12.894-32 28.8v230.4C0 435.106 14.327 448 32 448h64c8.584 0 16.373-3.048 22.12-8h2.679c28.688 0 67.137 40 127.2 40h21.299c62.542 0 98.8-38.658 99.94-91.145 12.482-17.813 18.491-40.785 15.985-62.791A93.148 93.148 0 0 0 393.152 304H428.8c45.435 0 83.2-37.584 83.2-83.2 0-45.099-38.101-83.2-83.2-83.2zm0 118.4h-91.026c12.837 14.669 14.415 42.825-4.95 61.05 11.227 19.646 1.687 45.624-12.925 53.625 6.524 39.128-10.076 61.325-50.6 61.325H248c-45.491 0-77.21-35.913-120-39.676V215.571c25.239-2.964 42.966-21.222 59.075-39.596 11.275-12.65 21.725-25.3 30.799-39.875C232.355 112.712 244.006 80 252.8 80c23.375 0 44 8.8 44 35.2 0 35.2-26.4 53.075-26.4 70.4h158.4c18.425 0 35.2 16.5 35.2 35.2 0 18.975-16.225 35.2-35.2 35.2zM88 384c0 13.255-10.745 24-24 24s-24-10.745-24-24 10.745-24 24-24 24 10.745 24 24z'/%3e%3c/svg%3e" alt="data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' fill='%23047857' viewBox='0 0 512 512'%3e%3cpath d='M428.8 137.6h-86.177a115.52 115.52 0 0 0 2.176-22.4c0-47.914-35.072-83.2-92-83.2-45.314 0-57.002 48.537-75.707 78.784-7.735 12.413-16.994 23.317-25.851 33.253l-.131.146-.129.148C135.662 161.807 127.764 168 120.8 168h-2.679c-5.747-4.952-13.536-8-22.12-8H32c-17.673 0-32 12.894-32 28.8v230.4C0 435.106 14.327 448 32 448h64c8.584 0 16.373-3.048 22.12-8h2.679c28.688 0 67.137 40 127.2 40h21.299c62.542 0 98.8-38.658 99.94-91.145 12.482-17.813 18.491-40.785 15.985-62.791A93.148 93.148 0 0 0 393.152 304H428.8c45.435 0 83.2-37.584 83.2-83.2 0-45.099-38.101-83.2-83.2-83.2zm0 118.4h-91.026c12.837 14.669 14.415 42.825-4.95 61.05 11.227 19.646 1.687 45.624-12.925 53.625 6.524 39.128-10.076 61.325-50.6 61.325H248c-45.491 0-77.21-35.913-120-39.676V215.571c25.239-2.964 42.966-21.222 59.075-39.596 11.275-12.65 21.725-25.3 30.799-39.875C232.355 112.712 244.006 80 252.8 80c23.375 0 44 8.8 44 35.2 0 35.2-26.4 53.075-26.4 70.4h158.4c18.425 0 35.2 16.5 35.2 35.2 0 18.975-16.225 35.2-35.2 35.2zM88 384c0 13.255-10.745 24-24 24s-24-10.745-24-24 10.745-24 24-24 24 10.745 24 24z'/%3e%3c/svg%3e" width="40px" /> Derfor har over 20 aktører i bransjen har gått sammen om å en felles nasjonal og digital kunnskapsarena. Sammen utvikler, deler og formidler vi kunnskap og erfaringer, som enkelt kan omsettes til handling.‍ Kunnskapsarenaen ledes av Sirkulær Ressurssentral.

</aside>

Kunnskapsarena-9984.jpg

Kommende samlinger:

Tema: Kontraktsformer som fremmer ombruk

Hvor: Zoom

Når: 31. januar 2024 kl. 9-11

Påmelding: Kommer snart

<aside> ➡️ Vil du ha invitasjon til kommende samlinger? Sett deg på epostlisten!

</aside>

<aside> 📢 Vi har opprettet en LinkedIn-gruppe for deling mellom samlingene. Der kan du dele erfaringer, stille spørsmål, invitere til arrangementer, informere om tilskuddsordninger, eller lignende. Bli med oss!

</aside>

IMG_1664.jpg

Arbeidsgrupper og temadiskusjoner

Vi jobber sammen for å dele, lære og utvikle det bransjen trenger. På hver samling kan du delta i ulike diskusjonsgrupper, eller bli oppdatert på det som er gjort i en eller flere arbeidsgrupper.

🏗️ Arbeidsgrupper